Manager de excepție

20:55

Astăzi, reprezentanții DÎG Dubăsari Tolstenco Violeta și Iavița Mihai, au vizitat IP LT Doroțcaia cu o veste frumoasă. Dna Tolstenco a dat citire ordinului de numire în funcție, în calitate de director, pentru următorii 5 ani, a Dnei Viorica Bacioi.

Profesionalismul dumneaei este demonstrat prin deținerea gradului didactic I – profesor de educație civică, gradului didactic I – învățătoare, gradului didactic I managerial. Dumneaei a participat la diverse formări locale, inclusiv on-line, republicane și internaționale (Praga, Vilnus, Ialomița, Timișoara, București, Nowy Sacz). Doamna Bacioi Viorica este un director preocupat totalmente de grijile zilnice ale școlii, fiind în permanentă căutare de modalități și resurse pentru ca elevii să se simtă mereu în siguranță și să primească o instruire bună și foarte bună, conform Standardelor de calitate.