Mărțișorul SPERANȚEI

15:51

Lunarul mărțișorului în LT Doroțcaia se desfășoară îngemănat cu Zilele Solidarității. Pe data de 1 martie, elevii, ghidați de Dna Sajin Nelea, au realizat expoziția „Mărțișorul SPERANȚEI”, iar fetele din clasa a VIII-a „A” au oferit în dar mărțișoare confecționate manu- propria. La această expoziție s-au alăturat, anexând mărțișoare elevi din diferite clase, părinți, profesori. Un loc aparte, în universul împodobit de mărțișori, a fost predestinat expoziției de carte, dedicată scriitorului Ion Creangă și compozitorului Eugen Doga. Mărțișorul SPERANȚEI are menirea să cultive în noi speranța că va fi PACE în toată lumea.