Tinerii învață despre aleșii locali, calitățile și atribuțiile lor

11:06

Pe parcursul ultimilor 3 ani, elevii din Liceul Teoretic Doroțcaia și LT „Ion Creangă” c. Coșnița, au participat la un program vast de educație civică, instruiri și exerciții de simulare a alegerilor, în cadrul proiectului ProDem2 „Împuternicirea tinerilor pentru cetățenie activă în Moldova”, implementat de  „Hilfswerk”- Austria International, în colaborare cu AO „Speranța”, AO „Moștenitorii”, finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare – ADA, Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei prin fondurile IFE (Institutul pentru Relații Externe).

Ne-a ghidat pe tot acest parcurs interesant Doamna Tatiana Echim, coordonator de proiect, Hilfswerk Austria. Alături de noi, am simțit sprijinul permanent al Centrului de Tineret, DIG Dubăsari, AO „INDIGO”, Primăria s. Doroțcaia, comitetul părintesc din LT Doroțcaia. În septembrie, anul curent, elevii au participat, respectând regulile de prevenire a infecției cu virusul „Covid – 19”, la „Forumul tinerilor”, în cadrul căruia au prezentat raportul de realizare a proiectului, promovând imaginea s. Doroțcaia și a r. Dubăsari.

În fiecare sâmbătă din luna octombrie, tinerii din LT Doroțcaia au realizat  vizite de studiu online în Austria. Formatorii Marko Frimberger și Daniela Mussnig i-au ghidat pe elevi în excursii virtuale prin Centrele de tineret din Austria, în colaborare cu Elena Smirnova, Tatiana Echim, Nicolae Moscalu, Liuba Balan. Elevii au avut posibilitate să discute direct cu tineri din Austria, să lucreze în grup, în camerele ZOOM și să-și expună părerea, povestind despre activitatea tinerilor din Moldova, în special a celor din r. Dubăsari.

Pe data de 20 octombrie 2021, elevii din Doroțcaia au  beneficiat de un program de educație civică pentru cei încadrați în Proiectul ProDem2, care a fost realizat de subsemnata Pleșco Galina, director adjunct educație, mentor al grupului de voluntari și Bacioi Viorica, director al LT Doroțcaia, profesoară de educație civică. La această activitate au participat Sajin Nelea, directorul adjunct responsabil de instruire și consilierii locali, care sunt și cadre didactice în instituția noastră Constantinov-Postolachi Natalia, Filipenco Tatiana. În cadrul interviului realizat de elevi, consilierii locali le-au relatat elevilor despre calitățile/condițiile necesare pentru a candida la o funcție electivă. În final, elevii au concluzionat că viitorul îl făuresc ei, identificând necesitățile, problemele comunității și propunând soluții pentru rezolvarea lor, prin intermediul persoanelor alese în mod democratic.