Actualitate

     Aşezarea geografică: Pe malul stîng al bătrînului fluviu Nistru, la o distanţă de 40 km spre est de capitala ţării şi la sud de magistrala de importanţă internaţională, șoseaua Balcani, se află satul Doroţcaia, localitate cu amplasare avantajoasă.

Liceul Teoretic Doroţcaia este unitate şcolară cu statut juridic.
     Spaţiul şcolar: Activitatea educaţională se desfăşoară în două localuri:
Blocul central: 25 săli de clasă cu un ambiant primitor şi adecvat utilat pentru învăţare;
Blocul primar: 3 săli de clasă, bibliotecă şcolară cu 20 600 de cărţi, din care 4527-manuale, Centrul de susținere Educațională „WOW”, atelier foto-video; sala de ședințe a Consiliului Tinerilor.
Teren sportiv, sală de sport ,3 laboratoare, 3 ateliere, grupuri sanitare în interiorul clădirilor.
     Baza materială: Desktop PC – 33, Notebook – 8, proiectoare multimedia – 7, table interactive -3, conectare  internet: DSL -19, WiFi- 9, materiale didactice diverse.
     Populaţia şcolară: 370 elevi organizaţi în 3 trepte de învăţămînt: primară – 144 elevi, gimnazială – 170 elevi, liceală- 56 elevi; 17complete de clase.
     Calitatea personalului: În Liceul Teoretic Doroţcaia personalul didactic se caracterizează prin competenţă, exigenţă, disponibilitate, mobilitate, toleranţă, empatie, spirit de echipă şi respect. Profesorii îşi cunosc menirea şi pun suflet la temelia formării elevului.

Cadre didactice cu studii superioare – 31 
Cadre didactice cu studii medii speciale – 1
Cursuri postuniversitare – 5
Grad  managerial – 4

 

Grade didactice Profesori Învăţători
Grad didactic întîi   5 3
Grad didactic doi 14 3