Istorie

Oamenii nu pot exista fără istorie, iar istoria unei comunităţi se desprinde şi din imaginea şcolii, acel loc binecuvântat, ce deschide porţile copiilor spre cunoaştere şi le formează personalităţile.
Satul Doroțcaia este situat într-un loc pitoresc pe malul stâng al râului Nistru, mai la sud de orașul Dubăsari și la o distanță de ≈ 38 km spre est de capitala țării, orașul Chișinău. În vecinătate sunt satele Coșnița, Pîrîta, Pohrebea și orașul Grigoriopol.
Prima școală din s.Doroțcaia s-a înființat în anul 1900 cu numele de Școala primară cu I-II clase care avea 4 săli de clasă și o locuință pentru directorul școlii.
Pe parcursul anilor numărul elevilor era în crestere din această cauză localul școlii s-a extins prin construcția altor clădiri:
1925 –clădirea Nr.3 cu o suprafață de – 73,55 m2
1929- Nr.1 cu o suprafață de 473.41m2 ( în 1949 a fost construită aripa dreaptă a clădirii)
1933– clădirea Nr.2 – 45,8 m2
1959atelier – 36,97 m2
1960cantina – 50 m2
1962 -clădirea Nr.4 – 250,73 m2
1973blocul centralcasangerie – după renovarea din 1999 funcționează pe bază de gaze naturale.
1986 -tir – 16 m2
În 1946 școala devine Școala de 7 clase din Doroțcaia, apoi în 1962 Școala moldovenească de 8 clase din Doroțcaia din 1967 a fost reorganizată în Școala medie generală. În toți acești ani elevii au studiat în limba moldovenească. Profesorii au depus mari eforturi în menținerea unui nivel înalt în instruirea elevilor, aducerea tuturor copiilor la școală, desfășurarea de manifestări culturale și sportive, inițierea acțiunilor de gospodărie și de îngrijire a spațiilor verzi din localitate.
 Actuala instituție a fost înființată în anul 1973 ca Școlă medie de cultură generală. În anii 1999 – 2002 instituția activa cu satutul de Școlă medie cu clase liceale, conform Hotărârii Guvernului RM nr.907 din 01.09.1998 și în baza ordinului nr.30 din 03.09.1998 emis de Ministerul Educației și a Științei al RM.
În anul 2003 instituția a fost reorganizată în Liceul Teoretic Doroțcaia în baza ordinului Ministerului Educației, Tineretului și Sportului nr.414 din 13.08.2003, din 28.12.2012 – Instituția Publică Liceul Teoretic Doroțcaia, înregistrat la Ministerul Justiției în Registrul de Stat al Organizațiilor Necomerciale, numărul de înregistrare 5882 din 28.12.2012. Liceul Teoretic Doroțcaia este înființat cu scopul de a crea condiții optime de instruire a copiilor în cadrul ciclului primar, gimnazial și liceal.
De-a lungul anilor şcoala a beneficiat de un colectiv de profesori de excepţie, de o competenţă rară şi de directori desăvârşiţi, precum: Nesterov Petru Ion (1950 – 1953), Smocvin Grigorii Terentii (1954 – 1982), Gâncu Petru Andrei (1982 – 1986), Covalenco Olga Victor (1986 – 1990, 2000 – 2003), Berzan Vladimir Ion (1990 – 1991), Ivanov Boris Nicolai (1992 – 1999), Bacioi Viorica (2003 – …).
Șefi de studii: Pleșco Semion Andrei (1954 – 1982), Covalenco Olga V. (1978 – 1986), Ivanov Elena I (1986 – 2004), Nesterov Nina I (1986 – 1992), Nicolaev Svetlana.
Limba română: Rusu Maria, Ivanov Elena, Semionov Maria, Galiț Maria, Ivanov Larisa;
Limba rusă: Smocvin Sofia, Spiridonov Elena, Berzan Vladimir;
Limbi străine: Homcenco V.I, Homcenco L.V, Grigoriev Vera, Berzan Ludmila, Măgari Elena, Sandu Claudia, Berzan Ana, Baran Oxana;
Matematica: Lupașco Ion, Nicolaev Varvara, Ivanov Elena N, Polevoi Larisa, Ivanov Boris, Andronatiev Olga;
Fizica: N Liubovi G, Nesterov Vasilii, Andrieș Valentina, Ghilmutdinov Nina;
Informatica: Ctitor Elena, Bacioi Iurie;
Istoria: Ctitor Antonina, Nesterov Nina;
Biologia: Ivanov Liuba, Nicolaev Tudor, Cernețchi Polina;
Chimia : Gherlac Eugenia;
Geografia: Nicolaev Svetlana, Dicusar Ivan, Andronatiev Eugenia;
Ed. plastică: Dicusar Ivan;
Ed. tehnologică: Covalenco Olga V, Grigoriev Maria G.
Ciclul primar: Tuz Maria, Tuz Ana, Grigoriev Vera, Filipenco Stepanida, Nicolaev Nina, Diordiev Maria, Nesterov Alexandra, Sajin Violeta, Bacioi Natalia, Galit; Victoria;
În prezent în Liceul Teoretic Doroțcaia activează 32 cadre didactice:
directori adjuncți: Sajin Nelea, Nicolaev Anastasia, Pleșco Galina
profesori: Ivanov Anastasia, Berzan Aliona, Berzan Galina, Celmea Svetlana, Leșco Eudochia, Berzan Natalia, Ivanov Tatiana, Pleșco Galina , Filipenco Veronica, Ciudin Galina, Grigoriev Eudochia, Berzan Galina S, Nedzelischii Natalia, Constantinov-Postolachi Natalia, Matveiciuc Tatiana, Stasiev Zinaida, Grigoriev Elena, Lupan Ana, Ciudin Raisa, Filipenco Tatiana, Bodarev Olga, Ctitor Ștefan, Nicolaev Andrei, Constantinov Alexandru, Fialco Svetlena, Semionov Petru, Serbenco Ana, Izman Cristina, Filipenco Maia.
Astăzi atât profesorii cât şi elevii urmăresc atingerea unor standarde înalte de performanţă stabilite la nivelul liceului şi creşterea de la un an la altul a procentului de promovabilitate în rândul elevilor.
Liceul nostru pune un accent deosebit pe creativitate, flexibilitate şi dinamism, având uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie.
Liceul Teoretic Dorotcaia modelează dominantele personalităţii umane în parteneriat cu comunitatea locala, condusă de domnul primar Berzan Valeriu, un adevărat prieten al liceului.
Din 2004 și până în prezent în liceu s-au implementat următoarele proiecte:
2004 „ Reparația capitală a liceului”
2006 „Expoziția de tablouri” a absolvenților școlii de pictură
2006 „Generația PRO”- radio școlar
2007 „Educație de calitate în mediul rural” – dotarea cabinetelor de fizică, biologie,
chimie.
2007 „ Copii sănătoși – viitorul țării” – renovarea utilajului de la cantina liceului.
2007 „ Dialog comunitar”
2008 „ Ziar școlar”
2010 „Centru de susținere educațională WOW”
2013 „Centru de Resurse și Informare pentru femei și tineri”
2013 „Pagina WEB”
2013 „Renovarea cazanelor din central termică a liceului”
2013 „ Stabilirea parteneriatelor dintre instituțiile CLT Doroțcaia – Budești –
Anenii-Noi”
2015 „Tabla interactivă”
2016 „Laborator digital la fizică”
2016 „Cu tinerii dezvoltăm comunitatea”
2016 „ Reparația Liceului Teoretic Doroțcaia”

2015-2018 ,,Termoizolarea fațadei, înlocuirea tâmplăriei la Liceul Teoretic Doroțcaia

2017- Lucrări de reparație capitală a blocului sanitar

2020 ,,Pro-Dem 2-Împuternicirea tinerilor pentru cetățenie activă în Moldova”

2022- Modernizarea sălii de sportive la Liceul Teoretic Doroțcaia

2022- Lucrări de hidroizolare a soclului la sala sportivă

2023- Renovarea cantinei școlare din cadrul Liceului Teoretic Doroțcaia SRL ,,Servicons Plus”