Viziune

        Liceul Teoretic Doroţcaia îşi propune – prin responsabilizare, profesionalism, performanţă maximă, obiectivitate şi corectitudine – să ofere, pe termen lung, un sistem educaţional accesibil, coerent, atractiv, incluziv şi relevant pentru beneficiari, orientat, în special spre formarea personalităţii cu spirit de iniţiativă, capabilă de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajare pe piaţa muncii, dar şi independentă în opinie şi acţiune.

DSC_0030