Concurs de angajare a bibliotecarului școlar

17:58

În incinta Liceului Teoretic Doroțcaia, tot ce se face, se face bine și cu dăruire. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 23 alin.(3) din Legea nr. 160 din 20 iulie 2017 cu privire la biblioteci, Regulamentului cu privire la criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului de angajare a personalului din bibliotecile publice aprobat de MECC, în perioada 05.08.2022-16.08.2022, s-a desfășurat concursul de ocupare a funcției vacante de bibliotecar școlar. Concursul a fost organizat în trei etape: evaluarea dosarelor, proba scrisă și interviul.

Toți cei patru candidați au dat dovadă cunoștințe în domeniu și de dorința majoră de a activa în biblioteca școlară.

Administrația și colectivul profesoral felicită câștigătoarea, Izman Cristina și îi urează succese și realizări frumoase.