Concursul cabinetelor de studiu

12:58

Anul de studii 2022-2023, în Liceul Teoretic Doroțcaia, a început cu pregătirea sălilor de clasă. Pentru obținerea rezultatelor bune la învățătură, elevii trebuie să aibă parte nu doar predarea- învățarea propriu-zisă, ci și de un mediu ambiant și clase spațioase, luminoase, dotate și bine amenajate.

Standardele de dotare minimă a cabinetelor la disciplinile școlare în instituția de învățământ  servesc ca instrumente de realizare a prevederilor curriculare disciplinilor, odată cu dotarea cabinetelor școlare cu echipament minim necesar.

Astfel, în conformitate cu ,,Regulamentul cu privire la dotarea cabinetelor de studiu din instituție” și în baza unor criterii stabilite de comisia de evaluare, în perioada august- septembrie s-a desfășurat ,,Concursul cabinetelor de studii”. 

În urma acestui concurs fiecare diriginte a primit diplome pentru buna pregătire a cabinetelor pentru noul an școlar și desigur câștigătorii a două clase din ciclul gimnazial și primar vor primi premiul mare câte o tablă flipchart.

Mulțumim administrașiei și doamnei director Bacioi Viorica pentru susținere, încurajare și apreciere.