Motivarea elevilor- cheia de succes în educație

11:10

Tradițional, din 2018, în ultima vinere din lună, Liceul Teoretic Doroțcaia organizează activitatea ,, Școala părinților”. La 29 octombrie ședința a avut genericul ,,Motivarea elevilor- cheia de succes în educație”. Ne bucurăm de interesul manifestat de către părinți pentru a prelua și a se împărtăși cu experiențele din sfera bunei creștere a copiilor, asigurarea protecției lor de pericole, inclusiv de pericolul traficului de ființe umane.

Mulțumim comisiei metodice ,, Educație socioumanistică” responsabilă de activitate, diriginților și părinților care s-au străduit să fie alături de noi.